Wahl von 12 Delegierten und Ersatzdelegierten

zu den Landesparteitagen

1 Optendrenk, Dr. Marcus MdL 153
2 Berger, Dr. Stefan MdL 144
3 Schummer, Uwe MdB 131
4 Aach, Michael 116
5 Coenen, Dr. Andreas 101
6 Daniels, Anne  80
7 Kampe, Hans Josef 77
8 Fischer, Peter 71
9 Pakusch, Christian 70
10 Gehse, Henriette 58
11 Glatz, Gaby 57
12 Fucken-Kurzawa, Sonja 55
13 Seidel, Stephan 54
14 Joppen, Peter 50
15 Lange, Dr. Christian 50
16 Achten, Sebastian 38
17 Heks, Philipp 38
18 Maly, Reinhard 38
19 Feller, Angelika 37
20 Plum, Dr. Martin 34
21 Inadome, Yasuo 32
22 Wendt, Claudia 32
23 Maus, Dietmar 27
24 Wolters, Claudia 26
25 Moers, Dr. Jürgen 24
26 Wolfers, Andrea 24
27 Louy, Dirk 22
28 Ulschmid, Rita 22
29 Boyxen, Jürgen 18
30 Giesen, Maik 18
31 Gellen, Frank 16
32 Zellner, Rudolf  16
33 Körschgen, Günter 15
34 Lüger, Reinhardt 14
35 Post, Harald 12
36 Offermanns, Jürgen 10
37 Lücker, Markus  8

 

 

Wahl von 5 Delegierten und Ersatzdelegierten
zu den Bundesparteitagen

1 Optendrenk, Dr. Marcus MdL 154
2 Berger, Dr. Stefan MdL 140
3 Schummer, Uwe MdB 134
4 Aach, Michael 87
5 Daniels, Anne 79
6 Coenen, Dr. Andreas 68
7 Fischer, Peter 51
8 Fucken-Kurzawa, Sonja 43
9 Kampe, Hans Josef 42
10 Seidel, Stephan  35
11 Feller, Angelika 31
12 Lange, Dr. Christian 28
13 Maly, Reinhard 28
14 Wolters, Claudia  26
15 Plum, Dr. Martin 24
16 Wolfers, Andrea 22
17 Post, Harald 11

 

 

Wahl von 5 Delegierten und Ersatzdelegierten
zur Landesvertreterversammlung "Aufstellung Europawahl"

1 Berger, Dr. Stefan MdL 147
2 Optendrenk, Dr. Marcus MdL 142
3 Schummer, Uwe MdB 113
4 Daniels, Anne 85
5 Coenen, Dr. Andreas 76
6 Aach, Michael 57
7 Fischer, Peter 46
8 Seidel, Stephan  45
9 Fucken-Kurzawa, Sonja 43
10 Kampe, Hans Josef 40
11 Lange, Dr. Christian 33
12 Feller, Angelika 27
13 Maly, Reinhard 25
14 Wolfers, Andrea 25
15 Plum, Dr. Martin 23
16 Wolters, Claudia  20
17 Post, Harald 12